Trollets historia

Under hösten 1989 började tre småbarnsföräldrar fundera över sitt behov av barnomsorg samt önskemålet om att kunna påverka och ta ansvar för denna barnomsorg på ett aktivt sätt.

I januari 1990 hålls ett första informationsmöte med de föräldrar som visat intresse för ett kooperativ. Föreningen bildades strax där på och ett intensivt arbete inleddes för att få tag på lämplig lokal samt för att bli upptagna i kommunens barnomsorgsplan.

Efter många turer beslutades det att bygga nya lokaler och vi fick ett tio-årigt bygglov vid Tuggelite motionsanläggning i Skåre. Redan i ett tidigt stadium fick vi chans att påverka ritningar och lokalernas utformning. Sedan mars 1991 var vår verksamhet Föräldrakooperativet Trollet i full gång.

En i personalen (Maggie) har jobbat på Trollet sedan start och de andra kom inte långt efter. Ett gott klimat i kooperativet och att personalen trivs tillsammans har gjort att personalen stannat kvar och nu jobbat tillsammans i decennier.

2023 genomfördes en stor förändring. Personalen i form av Malin, Katrin och Eva tog över verksamheten och driver nu förskolan Trollet som ett personalkooperativ, tillsammans med Maggie som jobbar kvar.

© Förskolan Trollet I Ur och Skur