Föräldrakooperativ

Ett föräldrakooperativ är en förskola där föräldrarna till barnen är de som ansvarar för och kan vara med och påverka förskolans inriktning.

Styrelsen

Trollet drivs som ett föräldrakooperativ via en ekonomisk förening. Varje år väljer föräldrarna en styrelse som ansvarar för driften av förskolan. Styrelsen består helt och hållet av föräldrar och detta ger oss möjlighet att skapa den förskola just vi vill ha för våra barn.

Det är inget tvång att sitta med i styrelsen under de år man har barn på Trollet, men med tanke på att styrelsen uppdateras årligen och att man oftast har barn på förskolan i 3-5 år finns det goda möjligheter att vara med om man så önskar.

Andra arbetsuppgifter

Alla föräldrar förväntas bidra till verksamheten i någon form. Det är genom att vi som föräldrar delar med oss av vår tid som vi kan ha den personal och verksamhet vi har.

Matdagar

Den huvudsakliga uppgiften man har som förälder på Trollet är ”matdagar”. Under en matdag är man ansvarig för att laga lunch till barn och personal samt städa lokalerna. En matdag på Trollet pågår mellan kl 09:00 och 14:30. En del familjer väljer att sköta städningen under kvällstid. Hur många matdagar varje familj har per år varierar lite beroende på hur många familjer som har barn på Trollet. Målet är ungefär 1 matdag i månaden.

Jour

Under en eller två veckor varje termin så har varje familj jour på förskolan. Jour innebär att man utför visst arbete på helgen eller kvällstid. Det kan t.ex. innebära att man under veckan städar ett rum lite mer noggrant än den löpande dagliga städningen. Under sommaren hjälper man till med gräsklippning och under vintern med skottning av snö.

Under jourveckan behöver man också vara beredd på att hjälpa till om något oväntat skulle uppstå på förskolan. Det kan t.ex. vara att en lampa har gått sönder eller en dörr har börjat kärva.

Städdagar

En gång varje termin samlas alla familjer (barn och vuxna) på Trollet under en lördag eller söndag för att städa och göra fint på Trollets gård. Vi hjälps åt att städa förråden, kratta löv, rensa hängrännor osv. Korvgrillning och fika ingår alltid!

Stormöten

Några gånger varje termin så är det stormöte och dessa möten är obligatoriska för alla familjer på Trollet. Stormöten brukar vara mellan 1-2 timmar långa och hålls på kvällstid (vardagar). Utöver årsmötet som brukar vara i mars används stormöten till att informera om vad som händer på Trollet och vad som planeras framöver.